คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
Call no.: KPT3057 .ว623Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์อักษร, 2543Description: 118 หน้าISBN: 9748726769Subject(s): การจัดสรรที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3057 | .ว623
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002038983
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002038991
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002038934
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002038942
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002039007
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002039015
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002038959
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002038967
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3057 .ว623 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002038975
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT3057 .พ94 2549 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน : เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 / KPT3057 .ภ65 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : KPT3057 .ภ65 พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 : KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3057 .ว623 คำอธิบายกฎหมายการจัดสรรที่ดิน มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป พร้อมด้วยพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2543) / KPT3057 .ส45 2562 กฎหมายการจัดสรรที่ดิน การจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ การพัฒนาที่ดิน และช่างรังวัดเอกชน /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544