กฎหมายฟอกเงิน : ความผิดมูลฐาน หน้าที่ของสถาบันการเงิน มาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินและลูกค้า ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / สุรพล ไตรเวทย์.  (Text) (Text)

สุรพล ไตรเวทย์
Call no.: KPT4351.ฟ5 ส735Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2543Description: 91 หน้าISBN: 9742827443Subject(s): การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4351.ฟ5 | ส735
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012316460
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009675274
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002185479
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002185487
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002185552
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002185560
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002185495
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002185503
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002185511
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002185529
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002185537
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ส735 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002185545
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4351.ฟ5 ส45 2563 คดีฟอกเงิน ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5 ส64 การศึกษาทัศนะต่อกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศึกษาเฉพาะกรณี : นักการเมืองและสถาบันการเงิน = The study of the attitude on money laundering law, a case study : politicians and financial institutions / KPT4351.ฟ5 ส565 2549 คำอธิบายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2546 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2546 การได้กรรมสิทธิ์ในคอนโดมิเนียมของคนต่างด้าว ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5 ส735 กฎหมายฟอกเงิน : ความผิดมูลฐาน หน้าที่ของสถาบันการเงิน มาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินและลูกค้า ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5 ส735 กฎหมายฟอกเงิน : ความผิดมูลฐาน หน้าที่ของสถาบันการเงิน มาตรการคุ้มครองสถาบันการเงินและลูกค้า ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.ฟ5ก3 2552 รวมกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง / KPT4351.M66A3 1999 Money Laundering Control Act B.E. 2542 (A.D. 1999) = พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544