กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / สรวิศ ลิมปรังษี.  (Text) (Text)

สรวิศ ลิมปรังษี
Call no.: KPT3242 .ส456Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Description: 4, 260 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747629119Subject(s): กฎหมายป้องกันการผูกขาด -- ไทยLOC classification: KPT3242 | .ส456
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009218216
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009218224
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379010301001
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 ยืมออก 31/05/2022 31379010301019
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002169572
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002169549
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379015136808
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002169648
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 ยืมออก 31/05/2022 31379002169580
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 ยืมออก 31/05/2022 31379002169598
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 ยืมออก 31/05/2022 31379002169606
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3242 .ส456 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 30/09/2021 31379002169622
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT3220 .ศ62 คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 / KPT3223 .ช72 พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / KPT3223 .ช72 พ.ร.บ. ร่วมทุน 2535 หนามยอกอกอภิมหาโครงการ / KPT3242 .ส456 กฎหมายการแข่งขันทางการค้า : แนวคิดพื้นฐาน เจตนารมณ์ และปัญหา : ฉบับรวมบทความ / KPT3249 .ค492 2551 โครงการศึกษาวิจัยกฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs : รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) / KPT3249 .ย532 2558 นโยบายและกฎหมายการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของสาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / KPT3257 .ก964 2553 การปฏิบัติงานชั่งตวงวัด :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544