ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / วัส ติงสมิตร.  (Text) (Text)

วัส ติงสมิตร
Call no.: KPT1160.ก28 2543 ว65Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, แก้ไขเพิ่มเติม-ปรับปรุงใหม่Description: 204 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9747737515Subject(s): ลิขสิทธิ์ -- ไทยลิขสิทธิ์ -- ไทย -- คดีลิขสิทธิ์ -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อCopyright -- ThailandLOC classification: KPT1160.ก28 2543 | ว65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009219115
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009219123
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002169507
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002169457
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002169465
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002169473
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002169481
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1160.ก28 2543 ว65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002169499
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT1160.ก28 2542 ว65 ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา / KPT1160.ก28 2543 พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ พระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ; พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ; พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543. KPT1160.ก28 2543 ว65 ลิขสิทธิ์ = KPT1160.ก28 2543 ว65 ลิขสิทธิ์ = KPT1160.ก28 2546 ว65 ลิขสิทธิ์ = KPT1160.ก28 2546 ว65 ลิขสิทธิ์ = KPT1160.ก28 2551 ว65 ลิขสิทธิ์ = Copyright law : ตัวบทพร้อมข้อสังเกตเรียงมาตราและคำพิพากษาศาลฎีกา /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544