หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน.  (Text) (Text)

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน
Call no.: HB180 .ว575 2543Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2543Edition: พิมพ์ครั้งที่ 14, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 219 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9740853056Subject(s): เศรษฐศาสตร์จุลภาคLOC classification: HB180 | .ว575 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379002249051
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379002249069
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379002249077
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379002351253
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379002212778
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379009423816
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 ยืมออก 02/07/2022 31379004099546
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379002194505
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379002194513
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379002194521
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379004099561
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002194349
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 ยืมออก 17/05/2017 31379002194364
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002194398
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002194406
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379001252775
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002194422
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002194430
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002194448
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002194455
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002194463
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002194471
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379001252379
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยขีดเขัยนในเล่ม 27/09/62 31379002194414
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379002194489
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379008879364
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379008879372
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379008879380
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HB180 .ว575 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379008879406
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544