คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Money Laundering Control Act : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง 10 ฉบับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 / โดย วิชัย ตันติกุลานันท์.  (Text) (Text)

วิชัย ตันติกุลานันท์
Call no.: KPT4351.ฟ5 ว626Publication: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน จำกัด พิมพ์อักษร, 2543Description: 314 หน้าISBN: 9748781836Subject(s): การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4351.ฟ5 | ว626
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009290645
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009290652
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009290660
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002194018
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002194026
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002194133
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002194158
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379002194166
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002194083
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002194091
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002194109
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002194117
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4351.ฟ5 ว626 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002194125
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT4351.ฟ5 ว63 การฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว64 กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว64 กระบวนการยุติธรรมกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน / KPT4351.ฟ5 ว626 คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Money Laundering Control Act : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง 10 ฉบับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 / KPT4351.ฟ5 ว626 คำอธิบายกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน = Money Laundering Control Act : มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2542 พร้อมด้วย พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กฎกระทรวง 10 ฉบับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 1 ฉบับ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 3 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2543 / KPT4351.ฟ5 ส56 ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่สำคัญสำหรับนักบริหารธุรกิจ / KPT4351.ฟ5 ส56 ความรู้เรื่องกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน : พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติที่สำคัญสำหรับนักบริหารธุรกิจ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544