พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย 42 ฐานความผิด ปปง. กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ปปง. / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
สูตรไพศาล
Call no.: KPT4351.ฟ5ก32542ก4 2543Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2543Description: 133ม, 12 หน้า : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9745036404Subject(s): การฟอกเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT4351.ฟ5ก32542ก4 | 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT4351.ฟ5ก32542ก4 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002334077
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4351.ฟ5ก3 2556 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 (ฉบับอ้างอิง) / KPT4351.ฟ5ก3 2556ก รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย / KPT4351.ฟ5ก3 2556ก รวมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย / KPT4351.ฟ5ก32542ก4 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พร้อมด้วย 42 ฐานความผิด ปปง. กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับ ปปง. / KPT4351.M66A3 1999 Money Laundering Control Act B.E. 2542 (A.D. 1999) = พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.M66A3 1999 Money Laundering Control Act B.E. 2542 (A.D. 1999) = พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 / KPT4351.5 .ก325 มาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544