ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา ว่าด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (พุทธศักราช 2496-2543); และ, คำสั่งของประธานศาลฎีกา (พุทธศักราช 2535-2543) พร้อมตัวอย่างข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภา; และ, ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อสอบอัยการผู้ช่วย / โดย สุพจน์ (พจน์) กู้มานะชัย.  (Text) (Text)

พจน์ กู้มานะชัย
Call no.: KPT4720.ก49 พ23Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2543Description: 126 หน้าNotes: ชื่อเรื่องที่สัน: ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา คดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว.ISBN: 9747737477Subject(s): ศาลเยาวชนและครอบครัว -- ไทยคำพิพากษาศาล (ย่อ) -- ไทยการสอบเนติบัณฑิต -- ไทยผู้ช่วยผู้พิพากษา -- ข้อสอบและเฉลยอัยการ -- ข้อสอบและเฉลยLOC classification: KPT4720.ก49 | พ23
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002372382
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002372390
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008665433
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009217192
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009217200
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002264282
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002264357
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002264365
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002264308
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002264316
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4720.ก49 พ23 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002264332
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4713 .พ84 2563 การพิจารณาคดีอาญาโดยไม่ปรากฏตัวจำเลย (Trial in absentia) : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT4720.ก28 2543 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ. 2534 / KPT4720.ก28 2564 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 (ฉบับสมบูรณ์ล่าสุด) / KPT4720.ก49 พ23 ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา ว่าด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (พุทธศักราช 2496-2543); และ, คำสั่งของประธานศาลฎีกา (พุทธศักราช 2535-2543) พร้อมตัวอย่างข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภา; และ, ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อสอบอัยการผู้ช่วย / KPT4720.ก49 พ23 ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา ว่าด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (พุทธศักราช 2496-2543); และ, คำสั่งของประธานศาลฎีกา (พุทธศักราช 2535-2543) พร้อมตัวอย่างข้อสอบของเนติบัณฑิตยสภา; และ, ข้อสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ข้อสอบอัยการผู้ช่วย / KPT4720 .ก926 2552 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว / KPT4720 .ก926 2552 กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว /

ชื่อเรื่องที่สัน: ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา คดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว.

ชื่อเรื่องหลังหน้าปกใน: ประมวลคำพิพากษาและคำสั่งของศาลฎีกา (คดีเยาวชนและครอบครัว)

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544