การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : ศึกษากรณีตัวอย่างการจัดตั้งศูนย์บริการทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ / ศิริวรรณ ศิริบุญ  (Text) (Text)

ศิริวรรณ ศิริบุญ
Call no.: HV1484.ท9 ศ64Series: เอกสาร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วิทยาลัยประชากรศาสตร์): หมายเลข 280.Publication: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543Description: 97 หน้าISBN: 9743337393Subject(s): ผู้สูงอายุ -- บริการ -- ไทยสังคมสงเคราะห์สำหรับผู้สูงอายุ -- ไทยLOC classification: HV1484.ท9 | ศ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HV1484.ท9 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002262377
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท9 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009204349
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HV1484.ท9 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ยืมออก 31/08/2014 31379002262393
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท9 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002262385
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HV1484.ท9 ศ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379002276401
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HV1480 .S25 Who will care? : HV1484.ท9 น6 คนชราไทย. HV1484.ท9 น45 ประชากรผู้สูงอายุไทย : HV1484.ท9 ศ64 การตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ม63 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการให้การดูแล ให้บริการและกิจกรรมต่างๆ แก่ผู้สูงอายุ : HV1484.ท92 ร65 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญสวัสดิการผู้สูงอายุและการพัฒนาสังคม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาผู้สูงอายุและแนวทางแก้ไข พ.ศ. 2534 / HV1484.ท92 ว73 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบระบบสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544