ผลด้านสถิติประชากร เศรษฐกิจและการเงินการคลังของการเพิ่ม ระดับอายุเกษียณ / โดย C. D. Daykin ; แปลโดย สยม รัตนวิจิตร์.  (Text) (Text)

เดย์คิน, ซี. ดี
สยม รัตนวิจิตร์
Call no.: HD7105 .ด742Publication: [นนทบุรี] : ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองวิขชาการและแผนงาน สำนักงานประกันสังคม, [2543?]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Notes: ในรายงานการประชุม General Assembly ครั้งที่ 24 ของสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)Subject(s): บำเหน็จบำนาญการเกษียณอายุก่อนกำหนดLOC classification: HD7105 | .ด742
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks HD7105 .ด742 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002267061
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD7105.45.ท9 ส426 การบริหารจัดการความเสี่ยงของกองทุนประกันชราภาพในประเทศไทยและผู้จ่ายเงินสมทบและผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ : HD7105.45.ท9 อ43 2559 พฤติกรรมการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิก อ้างอิงการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 / HD7105.45.ท9 อ64 RMF เกษียณแล้วรวย : HD7105 .ด742 ผลด้านสถิติประชากร เศรษฐกิจและการเงินการคลังของการเพิ่ม ระดับอายุเกษียณ / HD7105 .E26 The Economics of pensions : HD7105.3 .ท54 ข้อถกเถียงเรื่องการปฏิรูประบบประกันสังคม : การแสวงหาความเห็นร่วมแนวใหม่ / HD7105.3 .ว94 การปฏิรูปโครงการบำนาญ :

ในรายงานการประชุม General Assembly ครั้งที่ 24 ของสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ISSA)

แปลจาก: Demographic, economic and financial consequences of raising the age retirement.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544