รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 / ของคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ใน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร.  (Text) (Text)

ไทย. สภาผู้แทนราษฎร. คณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 40
Call no.: KPT2877 .ร64Publication: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2542?]Description: 230, [95] หน้าSubject(s): องค์การมหาชนอิสระ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยองค์การมหาชนอิสระ -- ไทย -- มติมหาชนLOC classification: KPT2877 | .ร64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2877 .ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002272434
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2877 .ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002272442
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002272459
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2877 .ร64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379002272467
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2875 .ก673 ความเป็นมาและปัญหาสถานะทางกฎหมายของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ / KPT2877.ก292542 ก52 2542 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 / KPT2877 .ค564 2548 ความรู้เกี่ยวกับองค์การมหาชน / KPT2877 .ร64 รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 / KPT2877 .ร64 รายงานสรุปผลโครงการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เกี่ยวกับร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา 40 / KPT2877 .ว25 8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ / KPT2877 .ว25 8 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544