แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค (2543 : กรุงเทพฯ)
ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข | ชัชวาลย์ อินทรักษ์ | สุชาติ ชะนะภัย | ศิริวัน พงษ์มงคลสาม | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนส่วนรวม | กองบัญชีประชาชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
Call no.: HC445 .ส635 2543Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบNotes: ล. 3, ล. 4 มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543 -- การประชุมไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- การประชุมLOC classification: HC445 | .ส635 2543
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281856
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281880
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281872
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281864
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445 .ส585 2541 สรุปภาวะธุรกิจปี ... และแนวโน้มปี / HC445 .ส585 2542 สรุปภาวะธุรกิจปี ... และแนวโน้มปี / HC445 .ส635 อนาคตเศรษฐกิจไทย : HC445 .ส635 2543 ล. 1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 3 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร /

ล. 3, ล. 4 มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1: แนวโน้มและแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลาง / กองวางแผนส่วนรวม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. บทบาทของอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ : แบบแผนการใช้จ่ายบริโภคของครัวเรือนไทยและระบบอุปสงค์ / โดย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิสุทธิ, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข. บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ / โดย ชัชวาลย์ อินทรักษ์.

ล. 2: ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางสถิติใน GDP : การขจัดปัญหาโดยตาราง Supply and Use table / กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะทำงาน] สุชาติ ชะนะภัย...[และคนอื่นๆ].

ล. 3: แนวคิดใหม่ในการวัดบริการสาขาการเงินการธนาคารภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 / กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะทำงาน] ศิริวัน พงษ์มงคลสาม...[และคนอี่นๆ].

ล. 4: บัญชีฐานะการเงินรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 / กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544