แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  (Text) (Text)

สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค (2543 : กรุงเทพฯ)
ชัยยุทธ์ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ | กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข | ชัชวาลย์ อินทรักษ์ | สุชาติ ชะนะภัย | ศิริวัน พงษ์มงคลสาม | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนส่วนรวม | กองบัญชีประชาชาติ | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ
Call no.: HC445 .ส635 2543Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Description: 4 เล่ม : ภาพประกอบNotes: ล. 3, ล. 4 มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- 2543 -- การประชุมไทย -- นโยบายเศรษฐกิจ -- การประชุมLOC classification: HC445 | .ส635 2543
แสดงรายการนี้ใน: TUECON-ผลงานอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281856
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281880
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281872
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HC445 .ส635 2543 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379002281864
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HC445 .ส635 อนาคตเศรษฐกิจไทย : HC445 .ส635 2543 ล. 1 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 2 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 3 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส635 2543 ล. 4 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในอนาคต : สัมมนาเชิงวิชาการเศรษฐกิจมหภาค ประจำปี 2543 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2543 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ (โบ๊เบ๊) กรุงเทพมหานคร / HC445 .ส644 ทิศทางเศรษฐกิจไทยสดใสปี 2000 : HC445 .ส644 ทิศทางเศรษฐกิจไทยสดใสปี 2000 :

ล. 3, ล. 4 มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ล. 1: แนวโน้มและแนวนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระยะปานกลาง / กองวางแผนส่วนรวม สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. บทบาทของอุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจ : แบบแผนการใช้จ่ายบริโภคของครัวเรือนไทยและระบบอุปสงค์ / โดย ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิสุทธิ, กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข. บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ / โดย ชัชวาลย์ อินทรักษ์.

ล. 2: ปัญหาความคลาดเคลื่อนทางสถิติใน GDP : การขจัดปัญหาโดยตาราง Supply and Use table / กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะทำงาน] สุชาติ ชะนะภัย...[และคนอื่นๆ].

ล. 3: แนวคิดใหม่ในการวัดบริการสาขาการเงินการธนาคารภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 / กองบัญชีประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ; [คณะทำงาน] ศิริวัน พงษ์มงคลสาม...[และคนอี่นๆ].

ล. 4: บัญชีฐานะการเงินรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภายใต้ระบบบัญชีประชาชาติ 1993 / กองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544