การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / โดย สมคิด เลิศไพฑูรย์.  (Text) (Text)

สมคิด เลิศไพฑูรย์, 2502-
Call no.: KPT2920 .ส42Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543Description: 6, 64 หน้าISBN: 9745727962Subject(s): การกระจายอำนาจปกครอง -- ไทยการปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2920 | .ส42
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-รวมผลงานอาจารย์คณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379002317502
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379002317510
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379002317528
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008521339
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379008521347
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 26 พร้อมให้บริการ
31379009684599
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 27 พร้อมให้บริการ
31379009684607
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 34 พร้อมให้บริการ
31379010307644
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 35 พร้อมให้บริการ
31379010307651
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 36 พร้อมให้บริการ
31379010307669
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 37 พร้อมให้บริการ
31379010307677
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 38 พร้อมให้บริการ
31379010307685
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 39 พร้อมให้บริการ
31379010307693
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 40 พร้อมให้บริการ
31379010307701
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 41 พร้อมให้บริการ
31379010307719
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 42 พร้อมให้บริการ
31379010307727
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 43 พร้อมให้บริการ
31379010307735
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002317320
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 ยืมออก 31/08/2019 31379002317338
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002317437
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002317445
Book Book Puey Ungphakorn Library (Econ., Tha Prachan Campus)
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379009377673
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379002317379
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002317387
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002317403
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002317411
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 28 พร้อมให้บริการ
31379010747849
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 29 พร้อมให้บริการ
31379010833748
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 30 พร้อมให้บริการ
31379010833755
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 31 พร้อมให้บริการ
31379010833763
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 32 พร้อมให้บริการ
31379010833789
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks KPT2920 .ส42 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 33 พร้อมให้บริการ
31379010837970
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2920 .ป36 การปกครองท้องถิ่นไทยในบริบทของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2920 .ร54 รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การกระจายอำนาจ / KPT2920 .ร54 รวมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง การปกครอง การกระจายอำนาจ / KPT2920 .ส42 การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / KPT2920 .ส42 การกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 / KPT2920 .ส43 2551 คู่มือสอบปลัดอำเภอ / KPT2928.ก23 2552 คู่มือคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544