พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และรายงานสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / จัดทำโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Call no.: KPT2476.ก28 2543Publication: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2543?] Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 67 หน้าSubject(s): เสรีภาพด้านสารสนเทศ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2476.ก28 | 2543
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2476.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379011447449
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT2476.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002305135
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2476.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008703226
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008703242
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2476.ก28 2543 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 ยืมออก 01/06/2021 31379008703259
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Faculty of Journalism and Mass Communication Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2067 .ด73 คำอธิบายศัพท์ : รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 / KPT2275 .ก962 2558 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / KPT2275 .ก962 2558 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ กับ พ.ร.บ. ป.ป.ช. มาตรา 100 / KPT2476.ก28 2543 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : พร้อมด้วยกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และรายงานสรุปการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476.ก65 2542 ประมวลคำวินิจฉัย ข้อหารือว่าด้วย พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 / KPT2476 .ก915 110 คำถาม-คำตอบ คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (9 ธันวาคม 2540-2545) / KPT2476 .ญ63 คู่มือการใช้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 :

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 : สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ ...

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544