พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาถึงปัจจุบัน / โดย ยืนหยัด ใจสมุทร.  (Text) (Text)

ยืนหยัด ใจสมุทร, 2489-
Call no.: KPT2824 .ย73 2544Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 308 หน้าISBN: 9747737531Subject(s): การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT2824 | .ย73 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009181372
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009181380
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379002366079
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379002366087
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002366095
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002366046
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002366129
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379002366103
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2824 .ย73 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379002366111
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2824 .ค363 2550 คดีปกครองเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ / KPT2824 .ม37 2555 การเวนคืนที่ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีการคืนสิทธิที่ดิน / KPT2824 .ย73 2544 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : KPT2824 .ย73 2544 พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : KPT2824 .ย73 2549 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : KPT2824 .ย73 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / KPT2824 .ย73 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด /

ชื่อเรื่องที่ปกนอก: คำอธิบาย พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ...

ชื่อเรื่องที่สัน: พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544