ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / วัชรา ไชยสาร.  (Text) (Text)

วัชรา ไชยสาร
Call no.: JF1001 .ว62 2544Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 181 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747737876Subject(s): การเลือกตั้งการมีผู้แทนตามอัตราส่วน -- ญี่ปุ่นการมีผู้แทนตามอัตราส่วน -- เยอรมนีการเลือกตั้ง -- ไทยการเลือกตั้ง -- การทุจริต -- ไทยLOC classification: JF1001 | .ว62 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379002367564
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379002367572
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379008520885
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379009219669
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379009219677
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379009132904
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002367481
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379002367507
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002367432
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002367440
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002367457
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379002367549
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379002367515
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002367523
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379009727265
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009727273
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002367531
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JF1001 .ว62 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379002367556
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .ว62 2544 ระบบการเลือกตั้งกับการเมืองไทยยุคใหม่ พร้อมการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 / JF1001 .E326 Manipulation and consent :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544