พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 [และ] โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2544 ... / เรียบเรียงและรวบรวมโดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล, อักขราทร บวรมงคลศิลป์, กำพล วันทา.  (Text) (Text)

ไทย. กฎหมาย, พระราชบัญญัติ ฯลฯ
กองเทพ เคลือบพณิชกุล | อักขราทร บวรมงคลศิลป์ | กำพล วันทา, 2500-
Call no.: KPT2977.4.ก32539ก4 2544Publication: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2544Description: 102 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9747737817Subject(s): กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการเกษียณอายุก่อนกำหนด -- ไทยLOC classification: KPT2977.4.ก32539ก4 | 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009218133
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009218141
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379002367325
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379002367416
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2977.4.ก32539ก4 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379002367424
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2977.4.ก29 2539 ก52 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 / KPT2977.4.ก29 2541 ก52 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 1-7) พ.ศ. 2527-2541 สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2535 และระเบียบกระทรวงการคลังที่สำคัญ. KPT2977.4.ก32539ก4 2544 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 [และ] โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2544 ... / KPT2977.4.ก32539ก4 2544 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 [และ] โครงการเกษียณก่อนกำหนดของข้าราชการ พ.ศ. 2542-2544 ... / KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ก925 กฎหมาย กฎก.พ. ข้อบังคับ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และมติ ก.พ. ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน / KPT2977 .ข64 แนวทางการลงโทษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 /

ชื่อเรื่องที่หัวกระดาษ: พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการฯ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544