รวมหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / ส่วนบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; คณะผู้จัดทำหนังสือ วีระวิทย์ วิวัฒนวานิช.  (Text) (Text)

สำนักบริหารการปกครองท้องที่. ส่วนบริหารงานกำนันผู้ใหญ่บ้าน
วีระวิทย์ วิวัฒนวานิช
Call no.: KPT2920.ก28 2542Publication: [กรุงเทพฯ] : ส่วน, 2542Description: 326 หน้าSubject(s): การปกครองท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยกำนันและผู้ใหญ่บ้าน -- สถานภาพทางกฎหมายLOC classification: KPT2920.ก28 | 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks KPT2920.ก28 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379002344514
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT2898 .ก254 กฎหมายปฏิรูปกระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) / KPT292 .ป637 บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 / KPT2920.ก28 2542 รวมหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือ การบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน / KPT2920.ก28 2547 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 / KPT2920.ก28 2547ก พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ปรับปรุง พ.ศ. 2547. KPT2920.ก28 2547ข รวมกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. 2546 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544