ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... : โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมนิกโก้ กรุงเทพฯ / กระทรวงยุติธรรม กองวิชาการ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ.  (Text) (Text)

โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเรื่องร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (2538 : กรุงเทพฯ)
กระทรวงยุติธรรม. กองวิชาการ | สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
Call no.: KPT2764 .ค94Publication: [กรุงเทพฯ : กอง, 2538?]Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): ศาลปกครอง -- ไทย -- การประชุมLOC classification: KPT2764 | .ค94
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค94 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
ชำรุดก่อนให้ยืม (คชาธร 07/09/62) 31379002400332
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ค74 คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง : KPT2764 .ค74 คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง : KPT2764 .ค94 ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ... : KPT2764 .ช62 2542 คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / KPT2764 .ช62 2544 คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง / KPT2764 .ช62 2544 คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544