ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา / รวบรวมโดย สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.  (Text) (Text)

สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Call no.: JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542Publication: กรุงเทพฯ : สวัสดิการ, 2542Edition: [แก้ไขและเพิ่มเติม]Description: 270 หน้าNotes: แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างสัญญาต่างๆ ...Subject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจ้าง -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13พ6 | ร63 2542
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011142396
Reference Reference Pridi Banomyong Library
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008982432
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379002419357
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1746.ฮ13ฝ6 ม744 มุมมอง มุมคิด ทุนTalent Network Leadership & Change : ทุนรัฐบาลสำหรับ HiPPS NewWave leader และนักบริหารระดับกลาง / JQ1746.ฮ13พ4 ม22 หนังสือหลักราชการ ; และ, 65 โคลงสุภาษิตนานาชาติ / JQ1746.ฮ13พ4 ว67 วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของข้าราชการไทยที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัมนาชนบท / JQ1746.ฮ13พ6 ร63 2542 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 พร้อมด้วยหนังสือเวียนซ้อมความเข้าใจ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสการสมยอมกันในการเสนอราคา / JQ1746.ฮ13ภ65 ศ64 ภาวะหนี้สินของข้าราชการกรุงเทพมหานคร : JQ1746.ฮ13ม53 ค74 คู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546 / JQ1746.ฮ13ล6 ค747 2554 คู่มือการดำเนินการตามระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551.

แก้ไขและเพิ่มเติมจาก: ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยตัวอย่างเอกสารประกวดราคาซื้อและจ้างสัญญาต่างๆ ...

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544