พ่อรวยสอนลูก / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์.  (Text) (Text)

คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที, ค.ศ. 1947-
นันทวัน รุจิวงศ์ | วิเชียร เลิศกิจการ | มกร พฤฒิโฆสิต | องค์อร พฤฒิโฆสิต | สมจินต์ ศรไพศาล | พิบูลย์ ดิษฐอุดม | วารี ปานเจริญ | มัทยา ดีจริงจริง | โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ | เลชเทอร์, ชารอน แอล
Call no.: HG179 .ค64Publication: กรุงเทพฯ : บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน), 2544-Description: เล่ม : ภาพประกอบNotes: ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.ISBN: 9745348971 (v. 1); 9745343943 (v. 2); 9745344532 (v. 3); 9745345229 (v. 4); 9745345407 (v. 5); 9745345644 (v. 6); 9742121508 (v. 7); 9742121516 (v. 8); 9742121524 (v. 9)Subject(s): การเงินส่วนบุคคลการลงทุนการขายการตลาดการจัดการขายLOC classification: HG179 | .ค64
แสดงรายการนี้ใน: TUPRIDI-NewBook-2021-12-02 (Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
3137901627897
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 9 ยืมออก 09/02/2022 31379002216795
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010979467
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009135493
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009180721
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008773211
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008773229
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 9 ยืมออก 14/02/2022 31379009426066
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010603281
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010566587
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 7 ยืมออก 16/02/2022 31379010714344
Book Book Nongyao Chaiseri Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009173981
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901627905
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ยืมออก 01/02/2022 31379008888167
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009000903
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 ยืมออก 06/01/2022 31379011799815
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379009055774
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 4 ยืมออก 22/01/2022 31379009055782
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 5 ยืมออก 21/02/2022 31379009055790
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 ยืมออก 07/02/2022 31379009455388
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379010574854
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 2 ยืมออก 16/02/2022 31379010574862
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007770390
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009000937
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379009000945
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 ยืมออก 08/02/2022 31379009000952
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009000960
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009000986
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379009000994
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379006085915
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010566579
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010574896
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379010574904
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379010714328
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 7 ยืมออก 29/01/2022 31379009083123
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 ยืมออก 03/02/2022 31379002445386
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 3 ยืมออก 16/02/2022 31379002445394
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 3 ยืมออก 21/02/2022 31379008555071
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
หนังสือมีรอยเปียกน้ำ 25/08/63 31379008555089
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008555097
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008832967
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 6 ยืมออก 08/02/2022 31379009055808
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009055824
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379012410990
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks HG179 .ค64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012410818
รายการจองทั้งหมด: 0

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเป็นรายเล่ม.

ล. 1 แปลจาก: Rich dad poor dad.

ล. 2 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เงินสี่ด้าน / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์, วิเชียร เลิศกิจการ ; แปลจาก Rich dad's cashflow quadrant.

ล. 3 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: สอนลูกให้รวย / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย มกร พฤฒิโฆสิต, องค์อร พฤฒิโฆสิต ; แปลจาก Rich dad's rich kid smart kid.

ล. 4 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: พ่อรวยสอนลงทุน / โดย Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย สมจินต์ ศรไพศาล ... [และคนอื่นๆ] ; แปลจาก Rich dad's guide to investing.

ล. 5 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: โรงเรียนสอนธุรกิจ / โดย Robert T. Kiyosaki and Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม ; แปลจาก Rich dad's the business school.

ล. 6 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: เกษียณเร็วเกษียณรวย / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย สมจินต์ ศรไพศาล ... [และคนอื่นๆ] ; แปลจาก Retire young retire rich.

ล. 7 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: พ่อรวยสอนวัยรุ่น / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย วารี ปานเจริญ ; แปลจาก Rich dad poor dad for teens.

ล. 8 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ใช้บัตรเครดิตให้รวย / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย มัทยา ดีจริงจริง ; แปลจาก Rich dad's guide to becoming rich without cutting up your credit cards.

ล. 9 มีชื่อเรื่องเฉพาะเล่ม: ใครเอาเงินของฉันไป / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ ; แปลจาก Rich dad's who took my money? : why slow investors lose and how fast money wins.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544