การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / โดย โกวิท สุรัสวดี ... [และคนอื่นๆ] ; อมร รักษาสัตย์ บรรณาธิการ.  (Text) (Text)

โกวิท สุรัสวดี | อมร รักษาสัตย์, 2476-2548-
Call no.: JQ1745 .ก953Publication: กรุงเทพฯ : สมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน, 2544Description: ก-ซ, 519 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ)ISBN: 9743462562Subject(s): ประชาธิปไตย -- ไทยไทย -- การเมืองและการปกครองLOC classification: JQ1745 | .ก953
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007578215
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007578223
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009782757
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379005353447
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007578231
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379011756708
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JQ1745 .ก953 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011756716
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Thammasat Library, Pattaya Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1745.ก55พ6 ศ64 2550 คู่มือการพัสดุ / JQ1745.ก55ส57 ฐ636 2551 ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ขององค์กรที่มีผลต่อความสำเร็จของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : JQ1745.ก55ส57 พ25 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ฉบับเตรียมสอบ) พร้อมปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และหนังสือสั่งการฉบับล่าสุด / JQ1745 .ก953 การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / JQ1745 .ก953 การเมืองการปกครองไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน / JQ1745 .ก992 ทางแพร่งและพงหนาม : ทางผ่านสู่ประชาธิปไตยไทย / JQ1745 .ก994 2555 ถอดรหัส 2 คมความคิด โกวิทย์ พวงงาม สู่การปฏิรูปประเทศไทย /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544