กฎหมายพาณิชยนาวี = Maritime law / ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: JX4418 .ผ93 2544Publication: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2544-2551Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4, แก้ไขปรับปรุงใหม่Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบISBN: 9742828644 (ล.1); 9742828652 (ล.2); 9789742886059 (ล. 3)Subject(s): กฎหมายพาณิชยนาวี -- ไทยLOC classification: JX4418 | .ผ93 2544
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013926861
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013926879
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379012080918
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379012080926
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379007571046
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379007571053
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379007571228
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544(2551) ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379012080843
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379007571236
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007571244
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62) 31379007571087
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (นพวรรณ12มิย62-2) 31379007571251
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 ยืมออก 04/10/2021 31379007570972
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 ยืมออก 12/10/2021 31379007570980
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007571145
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007571152
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379012080751
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379012080892
Book Book Professor Sangvian Indaravijaya Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379012080900
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007571129
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007571137
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379007571293
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 17 พร้อมให้บริการ
31379007571301
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 2 ยืมออก 29/08/2017 31379012080769
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 13 ยืมออก 29/08/2017 31379012080876
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379012080884
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007571004
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007571012
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007571020
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007571038
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007571061
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007571160
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007571178
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007571186
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379007571194
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012080777
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379012080801
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379012080819
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 8 ยืมออก 27/09/2021 31379012080827
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379012080835
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JX4418 .ผ93 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379012080868
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544