การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / โดย อุดม รัฐอมฤต.  (Text) (Text)

อุดม รัฐอมฤต, 2502-
Call no.: KPT4516 .อ73Publication: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Description: 4, 91 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745728276Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: KPT4516 | .อ73
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 ยืมออก 01/02/2022 31379007563118
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379007563126
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379009222648
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379009377657
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007563035
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007563043
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007563050
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379007563092
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379007563100
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007563068
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT4516 .อ73 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007563076
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Shelving Cart 2555/148296 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012845807
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .ส743 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ = The National Counter Corruption Commission relation to the scrutiny of State power exercise under the Constitution : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT4516 .อ73 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / KPT4516 .อ73 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 / KPT4516 .ณ422 2560 โครงการพัฒนาระบบการสอบสวนในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และคดีค้ามนุษย์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับระบบไต่สวนตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 : KPT4516 .ธ36 2559 ศาลและวิธีพิจารณาคดีทุจริต /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544