การเวนคืนแดนแห่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ = The expropriation of the extent of ownership to expropriation law / โดย รุ่งนภา อดิศรมงคล.  (Text) (Text)

รุ่งนภา อดิศรมงคล, 2517-
Call no.: KPT2824 .ร72Publication: [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544Description: 7, 196 แผ่นISBN: 9743270043Subject(s): การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ -- ไทยLOC classification: KPT2824 | .ร72Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2824 .ร72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007568729
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2824 .ย73 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / KPT2824 .ย73 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / KPT2824 .ย73 2557 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 : เรียงตามมาตรา พร้อมคำพิพากษาศาลฎีกา คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน คำสั่งศาลปกครองสูงสุดถึงปัจจุบัน และหลักเกณฑ์การคืนอสังหาริมทรัพย์แก่เจ้าของเดิม หรือทายาทกรณีที่มิได้ใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นตามวัตถุประสงค์ที่เวนคืนภายในเวลาที่กำหนด / KPT2824 .ร72 การเวนคืนแดนแห่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ = KPT2824 .ศ74 ความชอบธรรมทางกฎหมายของการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในระบบกฎหมายไทย / KPT2824 .ส736 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการเวนคืนแดนกรรมสิทธิ์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค / KPT2824 .ป43 2559 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับราคาลดลงของที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 =

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544