คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด : ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 / โดย พ.อ. สมบูรณ์ ชัยรัตน์.  (Text) (Text)

สมบูรณ์ ชัยรัตน์, พ.อ
Call no.: KPT834 .ส43Publication: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2543?]Description: ก-ง, 140, 6 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9745037176Subject(s): ละเมิด -- ไทยLOC classification: KPT834 | .ส43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT834 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379009200677
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT834 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007628184
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379007641740
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007628200
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT834 .ส43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379007628218
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT834 .ว64 2557 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ว64 2559 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ / KPT834 .ส43 คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด : ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 / KPT834 .ส43 คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด : ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 / KPT834 .ส43 คำอธิบายกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด : ความรับผิดเพื่อละเมิด ค่าสินไหมทดแทน นิรโทษกรรม จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 2 ลักษณะ 5 มาตรา 420-452 / KPT834 .ส44 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด / KPT834 .ส44 2546 กฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิด /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544