รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของหนังสือพิมพ์รายวันในกรุงเทพฯ 14 ฉบับ.  (Text) (Text)

เกษม ศิริสัมพันธ์, 2476-2550
Call no.: PN4793 .ก7Publication: พระนคร, แผนกวารสารศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2507Description: 45 หน้าSubject(s): หนังสือพิมพ์ไทยLOC classification: PN4793 | .ก7
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4793 .ก7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379003651107
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks PN4793 .ก7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003651123
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/63105 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008194988
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
PN4784.W37 W37 War and the media : PN4784.W43 P48 2021 All the news that's fit to click : how metrics are transforming the work of journalists / PN4785.ว65 ส642 ความคิดเห็นของนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบุคลากรประจำการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏพระนคร ในการรับฟังข่าวภาค 07.00 น. ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ = PN4793 .ก7 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของหนังสือพิมพ์รายวันในกรุงเทพฯ 14 ฉบับ. PN4793 .ก7 รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) ของหนังสือพิมพ์รายวันในกรุงเทพฯ 14 ฉบับ. PN4793.ท9 พ23 การใช้ประโยชน์ในการเปิดรับข่าวสารจากหนังสือพิมพ์เพื่อการเรียนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรีของนักศึกษาทางด้านหนังสือพิมพ์ : รายงานผลงานวิจัยเสริมหลักสูตร / PN4793.ท9 ส64 การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น =

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544