คำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนของนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2543 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ... ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย.  (Text) (Text)

ปรีชา เฉลิมวณิชย์
Call no.: KPT1576 .ค65Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2543?]Description: 16, 290 หน้าSubject(s): สำนักงานศาลยุติธรรมการบริหารงานยุติธรรม -- ไทยเขตอำนาจศาล -- ไทยLOC classification: KPT1576 | .ค65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT1576 .ค65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007671655
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค36 2556 กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของ คณิต ณ นคร. KPT1576 .ค65 คำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนของนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 21/2543 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2543 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ... ซึ่งรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วมีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. KPT1576 .ค338 2556 โครงการศึกษาวิจัยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการฟ้องด้วยวาจาในชั้นพนักงานอัยการ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ / KPT1576 .ม63 2555 ข้อดีข้อเสียขององค์กร ก.ต. ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 : KPT1576 .ย73 ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มีนาคม-พฤศจิกายน 2544 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544