รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = Executive development : a case study of Bangkok Metropolitan administration / โดย อัมพร ธำรงลักษณ์.  (Text) (Text)

อัมพร ธำรงลักษณ์
Call no.: JS7153.9.ก4 อ64Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Description: 6, 179 แผ่น : ภาพประกอบSubject(s): กรุงเทพมหานคร -- ข้าราชการและพนักงาน -- การฝึกอบรมสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครนักบริหาร -- การฝึกอบรม -- ไทย -- กรุงเทพฯ -- การศึกษาเฉพาะกรณีLOC classification: JS7153.9.ก4 | อ64
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JS7153.9.ก4 อ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007578686
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/95367 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379007578710
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2555/95369 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ยืมออก 18/05/2023 31379007578702
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2556/1132 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007578694
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.9.ก4 ส56 หนึ่งปีในกทม. : JS7153.9.ก4 ส452 ปัญหาและอุปสรรค : JS7153.9.ก4 ส452 ปัญหาและอุปสรรค : JS7153.9.ก4 อ64 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนานักบริหารระดับอาวุโส : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร = Executive development : a case study of Bangkok Metropolitan administration / JS7153.9.ก6 ห362 หนังสือที่ระลึกพิธีรับมอบและเปิดป้ายอาคารที่ว่าการอำเภอคำม่วงหลังใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 / JS7153.9.ก26 อ636 2552 ตัวแบบทางกฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = JS7153.9.ช9 ก64 การบริหารงานของสุขาภิบาล :

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544