การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ = Thailand International Public Sector Standard Management System and Outcomes / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร, วนิดา นวลบุญเรือง.  (Text) (Text)

วรเดช จันทรศร
วนิดา นวลบุญเรือง
Call no.: JQ1746.ฮ13บ6 ว43Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2542Description: 121 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9742310947Subject(s): การบริหารรัฐกิจการบริหารงานคุณภาพเบ็ดเสร็จ -- ไทยLOC classification: JQ1746.ฮ13บ6 | ว43
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379009597841
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379011335693
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008842693
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1746.ฮ13บ6 ว43 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008842701
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1746.ฮ13บ6 ภ647 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติของข้าราชการ ตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย : JQ1746.ฮ13บ6 ภ647 ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติของข้าราชการ ตามระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย : JQ1746.ฮ13บ6 ว43 การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ = JQ1746.ฮ13บ6 ว43 การพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ = JQ1746.ฮ13บ6 ส93 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดทำระบบ มาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ / JQ1746.ฮ13บ6 อ54 2556 การพัฒนาองค์การตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล : JQ1746.ฮ13บ6 อ454 2554 ความพร้อมของบุคลากรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพื่อเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับก้าวหน้า /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544