คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ.  (Text) (Text)

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Call no.: KPT3042 .ข54Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Description: 290 หน้าSubject(s): การเปิดเผยข้อมูล -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT3042 | .ข54
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT3042 .ข54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009686313
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks KPT3042 .ข54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009292336
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT3042 .ข54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007578264
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT3042 .ข54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009916975
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT3040.5 .ส42 2553 ปัญหากฏหมายในการออกเอกสารสิทธิทับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน / KPT3042.ก33 2544 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พร้อมด้วยประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 บทวิเคราะห์สรุป และ ข้อแนะนำ / KPT3042.ก67 ก64 2555 แนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในประเด็นการเปิดเผยและไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (แยกตามกรณีคำนิจฉัยที่สำคัญ) ประจำปี 2552 : KPT3042 .ข54 คำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / KPT3042 .ช625 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง / KPT3042 .ช625 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการกับข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครอง / KPT3042 .ธ36 2561 มาตรการทางกฎหมายในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารของรัฐและการคุ้มครองปกป้องผู้ให้ข้อมูล = Legal measures to access and utilize state information and protecting information providers /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544