รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / โคริน เฟื่องเกษม ... [และคนอื่นๆ] คณะบรรณาธิการ.  (Text) (Text)

โคริน เฟื่องเกษม
Call no.: JZ1767 .ร54Publication: กรุงเทพฯ : ธาราฉัตรการพิมพ์, 2542Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9745728411; 9745728438Subject(s): ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศLOC classification: JZ1767 | .ร54
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008522287
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 18 พร้อมให้บริการ
31379008912587
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 19 พร้อมให้บริการ
31379008919145
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008781107
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008781115
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 20 พร้อมให้บริการ
31379008522295
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379008522303
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 22 พร้อมให้บริการ
31379008522311
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379008781149
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008781156
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JZ1767 .ร54 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015069017
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books Charnvit Kasetsiri Room JZ1767 .ร54 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015069025
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008769581
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014205950
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013090841
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379013090866
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 พร้อมให้บริการ
31379013090858
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
3137901641926
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 พร้อมให้บริการ
31379013090825
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 21 พร้อมให้บริการ
31379009025702
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007747059
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008769524
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008769565
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008781081
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379005356838
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007673263
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379007673271
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379007673297
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 19 ยืมออก 30/06/2022 31379009025728
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379007744635
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379007747067
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008769615
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008781123
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008781131
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379007673305
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379001253450
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379012395688
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379012395696
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379012395704
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 23 พร้อมให้บริการ
31379012395712
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 24 พร้อมให้บริการ
31379012395720
Book Book Thammasat Library, Pattaya Campus
General Books General Stacks JZ1767 .ร54 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 25 พร้อมให้บริการ
31379012395738
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน / JZ1767 .ร54 รวมงานเขียนและปาฐกถาเรื่องการต่างประเทศของไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544