ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / กองบรรณาธิการ คนึงกิจ ศรีบัวเอี่ยม, พัชรี สิโรรส, ถวิลดี บุรีกุล.  (Text) (Text)

คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม, 2504- | พัชรี สิโรรส | ถวิลวดี บุรีกุล
Call no.: JQ1749.ก15 ต65Publication: นนทบุรี : สถาบันพระปกเกล้า, 2544Description: 224 หน้า : ภาพประกอบISBN: 9748796779Subject(s): การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ไทยLOC classification: JQ1749.ก15 | ต65
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008692452
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379009135113
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008692403
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008692411
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010193317
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008692486
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008692494
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008692437
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks JQ1749.ก15 ต65 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008692445
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
JQ1749.ก15 ญ64 ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน สมาชิกสภาตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : JQ1749.ก15 ณ42 ความไว้วางใจทางการเมือง และความรู้สึกมีสมรรถนะทางการเมืองของผู้นำท้องถิ่นไทย : JQ1749.ก15 ด636 2552 กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาประชาธิปไตยของชุมชน / JQ1749.ก15 ต65 ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / JQ1749.ก15 ต65 ตัวอย่างเทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / JQ1749.ก15 ถ564 พลวัตการมีส่วนร่วมของประชาชน : จากอดีต จนถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / JQ1749.ก15 ท647 การเมืองใหม่ ชีวิตใหม่ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544