แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008531916
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008724131
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008724149
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008782899
Book Book Faculty of Journalism and Mass Communication Library
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010284447
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008531874
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008531882
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008531890
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks P92.ท9 ย22 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008531908
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11328 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008531924
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11336 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008531932
Book Book Thammasat Library, Rangsit Campus
Book Bank Book Bank 2559/11335 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008531940
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
P92.ท9 พ63 2553 บทวิพากษ์ว่าด้วย-- ปมปัญหาและความไม่น่าเชื่อถือของสื่อสารมวลชนไทย = Regarding the problem in Thailand mass communication / P92.ท9 ม634 2564 มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / P92.ท9 ม634 2564 มาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง / P92.ท9 ย22 ยกเครื่องสื่อไทย / P92.ท9 ย22 ยกเครื่องสื่อไทย / P92.ท9 ร64 รายงานวิจัยโครงสร้างการบริหารงานองค์กรสื่อสารมวลชน : หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ / P92.ท9 ว65 วิกฤตการณ์สื่อมวลชนไทย :

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544