แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008667611
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008667645
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008667561
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008667579
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013126090
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379012288040
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008667629
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008667637
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2760 .ก93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008667595
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2757 .อ625 2555 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองในการบังคับใช้กฎหมายของกรมการขนส่งทางบก / KPT2760.ก49 2562 คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ปี พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2561. KPT2760 .ก93 กฎหมายการตรวจสอบภาครัฐ / KPT2760 .ก93 กฎหมายการตรวจสอบภาครัฐ / KPT2760.ก292542ก52 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / KPT2760.ก292542ก52 2542 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 / KPT2760 .ฐ636 การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรตามรัฐธรรมนูญ =

รวมฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 2548.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544