คำชี้แจงญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล / โดย สุชาติ ตันเจริญ.  (Text) (Text)

สุชาติ ตันเจริญ
Call no.: JQ1745.ก55ฉ5 ส72Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2539Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ)Subject(s): การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทยLOC classification: JQ1745.ก55ฉ5 | ส72
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks JQ1745.ก55ฉ5 ส72 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379008537756
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JQ1745.ก55ฉ5 ส62 คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / JQ1745.ก55ฉ5 ส62 คอรัปชั่นกับประชาธิปไตยไทย / JQ1745.ก55ฉ5 ส65 2557 คอร์รัปชัน และกลไกกำจัดกลโกง / JQ1745.ก55ฉ5 ส72 คำชี้แจงญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล / JQ1745.ก55ฉ5 ส74 2552 การศึกษาเปรียบเทียบการสรรหาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช 2550 / JQ1745.ก55ฉ5 ส94 2548 โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการ โครงการศึกษาวิจัยการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย : JQ1745.ก55ฉ5 ส432 กรณีศึกษาส่วยรถตู้ : การแสวงผลประโยชน์นอกระบบของกลุ่มอิทธิพลผู้อาศัยกลไกรัฐอ่อนแอบนข้ออ้างของการจัดระเบียบที่ไร้ประสิทธิภาพ /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544