รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ : ผลกระทบต่อประเทศไทยและเจ้าของเรือไทย / โดย ไผทชิต เอกจริยกร.  (Text) (Text)

ไผทชิต เอกจริยกร, 2501-
Call no.: K1168 .ผ93Publication: [กรุงเทพฯ] : โครงการวิจัยเสริมหลักสูตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540Description: 218 แผ่นNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.Subject(s): เจ้าของเรือ -- สถานภาพทางกฎหมายความรับผิดสำหรับอุบัติเหตุทางทะเลกฎหมายพาณิชยนาวีLOC classification: K1168 | .ผ93
แสดงรายการนี้ใน: TULAW-งานวิจัยคณะนิติศาสตร์
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
    Average rating: 0.0 (0 votes)
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks K1168 .ผ93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008538143
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks K1168 .ผ93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379012103819
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks K1168 .ผ93 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008538150
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
K1162 .ส7 กฎหมายทะเล K1168 .ท634 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการเข้าเป็นภาคีร่างอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน : ศึกษาประเด็นการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญารับขน / K1168 .ท634 ข้อคิดทางกฎหมายต่อการเข้าเป็นภาคีร่างอนุสัญญาว่าด้วยสัญญาเพื่อการขนส่งของระหว่างประเทศโดยทางทะเลทั้งหมดหรือบางส่วน : ศึกษาประเด็นการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดจากสัญญารับขน / K1168 .ผ93 รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการจำกัดความรับผิดของเจ้าของเรือ : K1172 .R67 2005 General average : K1173 .ป226 วิเคราะห์พระราชบัญญัติการเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ พ.ศ. 2547 : K1176 .ก56 2555 Rotterdam Rules : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544