รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / กองวิชาการและแผนงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กองวิชาการและแผนงาน | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
Call no.: HG2039.ท9 ร62Call no.: CDG .ร64529143Analytics: Show analyticsPublication: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2523-Description: เล่ม; ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้วNotes: ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์Publication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2523-.Subject(s): สหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย -- การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ -- ไทย -- สถิติLOC classification: HG2039.ท9 | ร62
แสดงรายการนี้ใน: New Books 2017-09(Thai)
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014462981
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2555 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014098074
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013532206
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379012878212
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2536 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379004384724
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2549 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011790129
Reference Reference Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2548 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379011402758
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ร64529143 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 ห้ามยืม 31379012542024
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials Educational Media Service Center CDG .ร64529143 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 ห้ามยืม 31379012542032
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2561 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008333990
Reference Reference Professor Sangvian Indaravijaya Library
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2560 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008572258
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks HG2039.ท9 ร62 2559 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015512123
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HG2039.T5 S867 2010 Local physical capital mobility and persistency in local relative poverty : HG2039.T5 S867 2010 Local physical capital mobility and persistency in local relative poverty : HG2039.ท9 พ43 2557 ศึกษาลักษณะการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการจัดสวัสดิการชุมชนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ / HG2039.ท9 ร62 2559 รายงานสถิติการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / HG2039.ท9 ร67 2559 รายงานสรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี ... ของสหกรณ์ออมทรัพย์ / HG2040.5.ท9 ก14 2553 รายงานประจำปี / HG2040.5.ท9 จ646 2555 นวัตกรรมกระบวนการยื่นขอสินเชื่อเคหะแก่ผู้ซื้อรายย่อยโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่สถาบันการเงินให้การสนับสนุน /

ปี 2548- ใช้ชื่อ: รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี / โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงสื่อสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544