รายงานการศึกษาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมาย และการดำเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย / โดย ปกรณ์ นิลประพันธ์.  (Text) (Text)

ปกรณ์ นิลประพันธ์
Call no.: KU2458 .ป24Publication: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2544?]Description: 30 แผ่นSubject(s): การตรากฎหมาย -- ออสเตรเลียมติมหาชน -- ออสเตรเลียLOC classification: KU2458 | .ป24
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Professor Direk Jayanama Library
General Books General Stacks KU2458 .ป24 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008630122
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Professor Direk Jayanama Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KQB.T6 D5 The evolution of Thai laws / KTL2620 .R68 2013 The politics of principle : KU1730 .C645 The Constitutional challenge : KU2458 .ป24 รายงานการศึกษาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตรากฎหมาย และการดำเนินการตามกฎหมายในระดับเครือรัฐของเครือรัฐออสเตรเลีย / KZ1013.ก6 2554 ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย = [Collected treaties-conventions-agreements-memorandum of understanding and maps between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia] / KZ1013.ก6 2554 ประมวลสนธิสัญญา : อนุสัญญา ความตกลง บันทึกความเข้าใจและแผนที่ ระหว่างสยามประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน : กัมพูชา-ลาว-พม่า-มาเลเซีย = [Collected treaties-conventions-agreements-memorandum of understanding and maps between Siam/Thailand-Cambodia-Laos-Burma-Malaysia] / KZ1165 .ค62 2557 คำขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 1962 ในคดีเกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร (ระหว่างกัมพูชากับไทย) คำพิพากษาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544