ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาลและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = Relationships between knowledge in nursing supervision, attitude toward nursing supervision, and work environment with supervisory role functions of head nurses, central hospitals under the Ministry of Public Health / เรืออากาศเอกหญิง บุริมรพี ดำรงรัตน์.  (Text) (Text)

บุริมรพี ดำรงรัตน์, 2514-
Call no.: WY105 .บ746Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2543]Description: 118 แผ่น : ภาพประกอบISBN: 9743346902Subject(s): บริการทางการพยาบาล -- การบริหารDissertation note: วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Nongyao Chaiseri Library
Theses Theses Stacks WY105 .บ746 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008630106
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Nongyao Chaiseri Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
WY105 .บ722 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = WY105 .บ722 2551 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / WY105 .บ722 2551 ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 = Leadership and strategic management in nursing organization for the 21st century / WY105 .บ746 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ในการนิเทศทางการพยาบาล เจตคติต่อการนิเทศทางการพยาบาลและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับการปฏิบัติบทบาทการนิเทศของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข = WY105 .ป442 การบริหารบริการพยาบาล : WY105 .ป442 การบริหารบริการพยาบาล : WY105 .ป445 การบริหารทางการพยาบาล =

วิทยานิพนธ์ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544