คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : กฎหมายฮั้ว / มานิตย์ จุมปา.  (Text) (Text)

มานิตย์ จุมปา
Call no.: KPT2754 .ม63Publication: กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด, 2544Description: 123 หน้าNotes: มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.ISBN: 9742829276Subject(s): การจัดซื้อของทางราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยการจ้าง -- ไทยLOC classification: KPT2754 | .ม63
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 14 พร้อมให้บริการ
31379009279168
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 15 พร้อมให้บริการ
31379009279176
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 16 พร้อมให้บริการ
31379009279184
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
ติดต่อเคาน์เตอร์ยืม-คืน (12มิย62) 31379008678949
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008678865
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008678873
Book Book Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 13 พร้อมให้บริการ
31379008678980
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008678915
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008678931
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2754 .ม63 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008678956
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
KPT2754 .น465 2554 ปัญหาการแบ่งแยกสัญญาทางปกครองออกจากสัญญาทางแพ่ง : KPT2754 .น633 2550 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .น633 2550 สัญญาทางปกครอง / KPT2754 .ม63 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : KPT2754 .ม63 คำอธิบายพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 : KPT2754 .ส65 2548 หลักเกณฑ์ว่าด้วยสัญญาทางปกครอง : ศึกษาเฉพาะกรณีสัญญาจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ / KPT2754 .ส73 2564 การควบคุมตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อนการทำสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : รายงานฉบับสมบูรณ์ /

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ.

ชื่อเรื่องที่สัน: กฎหมายฮั้ว.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544