รวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร.  (Text) (Text)

สภากรุงเทพมหานคร. สำนักงานเลขานุการ
Call no.: JS7153.9.ก4 ก47Publication: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2543-Description: เล่ม : ภาพประกอบ, แผนที่Subject(s): กรุงเทพมหานคร -- กฎและระเบียบปฏิบัติLOC classification: JS7153.9.ก4 | ก47
Incomplete contents:ล. 1. พ.ศ. 2516-2527 -- ล. 3. พ.ศ. 2543-2544 -- ล. 4. พ.ศ. 2545-2546
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Reference Reference Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Reference Books Reference Stacks JS7153.9.ก4 ก47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379009343337
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JS7153.9.ก4 ก47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009343303
Reference Reference Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Reference Books Reference Stacks JS7153.9.ก4 ก47 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379010141092
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
JS7153.7.ก15 ถ654 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : JS7153.7.ก15 ส746 เทศบาลกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตาก / JS7153.9.ก4 ส943 2557 การบริหารกรุงเทพมหานคร : ยุทธศาสตร์การบริหารมหานครที่ทำได้จริง / JS7153.9.ก4 ก47 รวมข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร / JS7153.9.ก4 ก465 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551. JS7153.9.ก4 ก465 แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548-2551. JS7153.9.ก4 ก525 กรุงเทพมหานครกับงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารของนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร /

ล. 1. พ.ศ. 2516-2527 -- ล. 3. พ.ศ. 2543-2544 -- ล. 4. พ.ศ. 2545-2546

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544