รายงานการศึกษาเรื่องการสำรวจสภาพการจ้างของแรงงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเคมีภัณฑ์ / สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, เสาวลักษณ์ ชายทวีป, ทรงศักดิ์ สถาปนาชัย.  (Text) (Text)

สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2503-
เสาวลักษณ์ ชายทวีป | ทรงศักดิ์ สถาปนาชัย
Call no.: HD8039.ป6 ส425Publication: กรุงเทพฯ : มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน, 2532Description: 144 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): อุตสาหกรรมปิโตรเลียม -- ไทย -- ลูกจ้างคนงานในอุตสาหกรรมเคมี -- ไทยLOC classification: HD8039.ป6 | ส425
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ป6 ส425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.3 พร้อมให้บริการ
31379003784502
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks HD8039.ป6 ส425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ.4 พร้อมให้บริการ
31379003784528
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HD8039.ป6 ส425 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379003697910
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus) shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
HD8039.ป4 ร64 2533 รายงานการสำรวจรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็ก / HD8039.ป4 ร64 2543 รายงานการสำรวจรายได้และรายจ่ายของครัวเรือนประมงทะเลขนาดเล็ก / HD8039.ป6 ส425 รายงานการศึกษาเรื่องการสำรวจสภาพการจ้างของแรงงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเคมีภัณฑ์ / HD8039.ป6 ส425 รายงานการศึกษาเรื่องการสำรวจสภาพการจ้างของแรงงาน ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเคมีภัณฑ์ / HD8039.ป7 ม5 สภาพและปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช HD8039.ป42ท9 ฐ64 รูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจนและการจัดสวัสดิการในชุมชนประมงขนาดเล็ก : HD8039.ป42ท9 ส74 สภาพชีวิตของรัฐของชุมชนประมงพื้นบ้านคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี :

ชื่อเรื่องทีปกนอก: รายงานการสำรวจและรวบรวมข้อมูลสภาพการจ้างของแรงงานในอุตสาหกรรม ...

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544