รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น / สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์.  (Continuing resource) (Continuing resource)

สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์
Call no.: DOC .ร63473Analytics: Show analyticsPublication: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, [2544?]- [2001?]-Description: เล่ม : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบPublication Frequency: รายปี.Dates of Publication: 2544-.Other title: พิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2558 [Distinctive title]Subject(s): รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014008065
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013417960
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013417952
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013417945
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379010407444
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379010407451
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379008681190
Document Document Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379008681208
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC 2015 379053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014698345
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC 2015 379053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014698543
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC 2014 379053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014441720
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379014008057
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2551 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013910816
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013417978
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2554 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013417986
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013008587
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013008579
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2546 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379010001494
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008681166
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 8 พร้อมให้บริการ
31379008681174
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2544 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 9 พร้อมให้บริการ
31379008681182
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 10 พร้อมให้บริการ
31379010407469
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 11 พร้อมให้บริการ
31379010407477
Document Document Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 12 พร้อมให้บริการ
31379010407485
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2550 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379011485795
Document Document Professor Sangvian Indaravijaya Library
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2547 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379010407436
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2018 379053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379015699003
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC 2015 379053 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014791827
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014008040
Document Document Puey Ungphakorn Library, Rangsit Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2556 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map พร้อมให้บริการ
31379014008032
Document Document Thammasat Library, Pattaya Campus
Documents Circulation Counter DOC .ร63473 2553 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379013427068
รายการจองทั้งหมด: 0

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544