คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง : พร้อมด้วย พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 / รวบรวมโดย นิตินัย นาครทรรพ, เกรียง วิศิษฏ์สรอรรถ.  (Text) (Text)

นิตินัย นาครทรรพ | เกรียง วิศิษฎ์สรอรรถ
Call no.: KPT2764 .ค74Publication: กรุงเทพฯ : บ. วิศิษฎ์สรอรรถ, [2544?]Description: 317 หน้า : ภาพประกอบSubject(s): วิธีพิจารณาคดีปกครอง -- ไทยศาลปกครอง -- ไทยกฎหมายปกครอง -- ไทยละเมิด -- ไทยข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทยLOC classification: KPT2764 | .ค74
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379008725914
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379008725922
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008725864
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 2 พร้อมให้บริการ
31379008725872
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 3 พร้อมให้บริการ
31379008725880
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379008725898
Book Book Sanya Dharmasakti Library
General Books General Stacks KPT2764 .ค74 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379008725906
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ข574 ข้อเท็จจริงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น "หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองต้องอยู่ในบังคับบัญชาหรือกำกับดูแลของรัฐบาลหรือไม่" : กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง / KPT2764 .ค74 คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง : KPT2764 .ค74 คู่มือการดำเนินคดีศาลปกครอง : KPT2764 .ค363 เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี / KPT2764 .ค364 2555 เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี ; เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี / KPT2764 .ค364 2555 เมื่ออดีตอัยการสูงสุดชนะคดี ; เมื่ออดีตอัยการสูงสุดแพ้คดี /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544