ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารระดับกลางใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / มาลินี วงษ์สิทธิ์, จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย, ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์.  (Text) (Text)

มาลินี วงษ์สิทธิ์
จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย | ระวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
Call no.: HB3644.55.ต9 ม6Series: โครงการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชากรและการอนามัย ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ; รายงานฉบับที่ 2Publication: [กรุงเทพฯ] : สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531Description: 64 หน้า : ตารางISBN: 9745697001Subject(s): การวางแผนครอบครัว -- ไทย (ภาคใต้)สุขภาพไทย (ภาคใต้) -- ประชากรLOC classification: HB3644.55.ต9 | ม6
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ หมายเหตุ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks HB3644.55.ต9 ม6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ.1 พร้อมให้บริการ
31379000437088
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Pridi Banomyong Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
HB3644.55.ก53 ธ642 2524 ประชากรนครหลวงกับความมั่นคงของชาติ / HB3644.55.ก53 ป44 ประชากรกรุงเทพมหานครในรอบ 200 ปี / HB3644.55.ช9 ก642 2556 การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ฉบับ ปกา เกอะ ญอ / HB3644.55.ต9 ม6 ความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารระดับกลางใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกี่ยวกับเรื่องประชากรและการอนามัย / HB3644.55.ส4 ส74 โครงสร้างทางประชากรและสังคมกับความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเกษตรกรรม : ศึกษากรณีชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / HB3644.55.ส4 ส74 โครงสร้างทางประชากรและสังคมกับความเป็นอุตสาหกรรม และความเป็นเกษตรกรรม : ศึกษากรณีชุมชนบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ / HB3644.56.ส4 ส73 ข้อมูลพื้นฐานทางด้านประชากร เศรษฐกิจ และสังคม (โครงการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมบางกะเจ้า) /

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544