Le controle juridictionnel du pouvoir discretionnaire de l'administration en Thailande / Ruthai Hongsiri.  (Text) (Text)

Ruthai Hongsiri
Call no.: KPT2790 .R87Publication: Paris : Universite de droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, 1987Description: 354 leavesSubject(s): Judicial review of administrative acts -- ThailandAdministrative discretion -- ThailandAdministrative law -- ThailandLOC classification: KPT2790 | .R87Dissertation note: Thesis (Ph. D.) -- Universite de droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, 1987.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้ เข้าสู่ระบบเพื่อเพิ่มแท็ก
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2790 .R87 (เรียกดูชั้นหนังสือ) พร้อมให้บริการ
31379008704869
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
KPT2790 .อ464 มาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาในคดีปกครอง = KPT2790 .อ627 การควบคุมของศาลปกครองเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / KPT2790 .อ636 คำสั่งทางปกครองของคณะรัฐมนตรีกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 = The administrative act of the cabinet proceedings of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 / KPT2790 .R87 Le controle juridictionnel du pouvoir discretionnaire de l'administration en Thailande / KPT2790 .น64 2553 องค์กรตามรัฐธรรมนูญกับการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 : รายงานวิจัย / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง / KPT2790 .ว43 2559 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองโดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง /

Thesis (Ph. D.) -- Universite de droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, 1987.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544