รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา : เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 / สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.  (Text) (Text)

สำนักงานปฏิรูปการศึกษา
Call no.: LA1221 .ร667Call no.: CDG .ร638Publication: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Description: 10 เล่ม : ภาพประกอบ; 1 ซีดีรอมISBN: 9748838285; 9748838293; 9748838307; 9748838315; 9748838323; 9748838331; 9748838358; 9748838366; 9748838374; 9748838382Subject(s): การปฏิรูปการศึกษา -- ไทยLOC classification: LA1221 | .ร667
Contents:ล. 1. รายงาน -- ล. 2-ล. 9. ภาคผนวก.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681421
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 1 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449464
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681413
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 10 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449555
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 6 พร้อมให้บริการ
31379009681330
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 2 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449472
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681348
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 3 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449480
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681355
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 4 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449498
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681363
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 5 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449506
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681371
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 6 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449514
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681389
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 7 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449522
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681397
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 8 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449530
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 7 พร้อมให้บริการ
31379009681405
Book Book Boonchoo Treethong Library, Lampang Campus
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ล. 9 ฉ. 5 พร้อมให้บริการ
31379009449548
CD/DVD CD/DVD Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
Audio-Visual Materials CDG .ร638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ฉ. 4 ห้ามยืม 31379009022352
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 1 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022154
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 2 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022170
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 3 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022196
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 4 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022212
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 5 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022238
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 6 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022253
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 7 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022279
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 8 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022295
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 9 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022311
Book Book Economics Library (Puey Ungphakorn Library, Tha Phra Chan Campus)
General Books General Stacks LA1221 .ร667 ล. 10 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 4 พร้อมให้บริการ
31379009022337
CD/DVD CD/DVD Pridi Banomyong Library
Audio-Visual Materials CDG .ร638 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ห้ามยืม 31379008716343
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 1 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716145
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 10 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716327
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 2 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716160
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 3 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716186
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 4 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716202
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 5 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716228
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 6 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716244
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 7 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716269
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 8 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716285
Book Book Pridi Banomyong Library
General Books General Stacks LA1221 .ร667 (เรียกดูชั้นหนังสือ) Show map ล. 9 ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008716301
รายการจองทั้งหมด: 0

ล. 1. รายงาน -- ล. 2-ล. 9. ภาคผนวก.

ล. 2: ร่างพระราชบัญญัติที่จะต้องเสนอต่อรัฐสภาเพื่อตราขึ้นใช้บังคับ.

ล. 3: ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับทันที ในระบบบริหารการศึกษาใหม่.

ล. 4: รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้าง การจัดองค์กร และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใหม่ในกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.

ล. 5: รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.

ล. 6: รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดระบบทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึกษา.

ล. 7: รายละเอียดในเรื่องกรอบการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่สำคัญ ของกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับภายหลัง.

ล. 8: รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบพัฒนาประสิทธิภาพของครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา.

ล. 9: รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเตรียมระบบการบัญชีและงบประมาณ.

ล. 10: รายละเอียดการดำเนินงานของสำนักงานปฏิรูปการศึกษาและข้อมูล ที่สำคัญ.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544