การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 = The constitutional court's powers of judicial review of legislation under the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2540 / อัลจนา พึ่งเย็น.  (Text) (Text)

อัลจนา พึ่งเย็น, 2518-
Call no.: KPT2620 .อ64Publication: [กรุงเทพฯ] : สาขานิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]Description: ก-ฎ, 130 แผ่นISBN: 9741313403Subject(s): ศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทยกฎหมายรัฐธรรมนูญ -- ไทยLOC classification: KPT2620 | .อ64Dissertation note: วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.
แท็ก: ไม่มีแท็กจากห้องสมุดสำหรับชื่อเรื่องนี้
ประเภททรัพยากร ตำแหน่งปัจจุบัน กลุ่มข้อมูล ตำแหน่งชั้นหนังสือ เลขเรียกหนังสือ ฉบับที่ สถานะ วันกำหนดส่ง บาร์โค้ด การจองรายการ
Thesis Thesis Sanya Dharmasakti Library
Theses Theses Stacks KPT2620 .อ64 (เรียกดูชั้นหนังสือ) ฉ. 1 พร้อมให้บริการ
31379008763808
รายการจองทั้งหมด: 0
Browsing Sanya Dharmasakti Library shelves ปิดตัวเรียกดูชั้นหนังสือ
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ไม่มีภาพปก ภาพปก
ภาพปก
KPT2620 .อ44 ตุลาการเสียงข้างน้อย : แพ้แต่ไม่ผิด / KPT2620 .อ44 ตุลาการเสียงข้างน้อย : แพ้แต่ไม่ผิด / KPT2620 .อ64 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 = KPT2620 .อ64 การควบคุมกฎหมายมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 = KPT2620 .อ644 2558 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2620 .อ644 2558 เขตอำนาจศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / KPT2620 .อ647 2558 ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ /

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.

There are no comments on this title.

เพื่อโพสต์ความคิดเห็น

คลิกที่รูปภาพเพื่อดูในตัวแสดงภาพ

ห้องสมุด:

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544